Põhiväärtused

HOOLIVUS

Hoolime meid ümbritsevast: inimestest, loodusest ja kooliruumidest. Oleme sallivad ja viisakad, märkame ning austame üksteist. Mõistame, et kõik inimesed on erinevad. Hoolides loome koolis hea, sõbraliku ja turvalise õhkkonna.

RAHULIK JA TURVALINE KOOLIKESKKOND 

Turvatunde loovad usalduslikud suhted ning teadmine, et igaüht kuulatakse ja austatakse. Meie koolis tunnevad end kõik kaitstult. Igaühel on õigus ja võimalus end väljendada, kartmata tagajärgi.

 VASTUTUS

Teadvustame, et sõnad ja teod mõjutavad teisi meie ümber. Vastutame oma sõnade ja tegude eest. Teame ja täidame oma kohustusi ning peame kinni kokkulepetest.

 ÕPIRÕÕM JA TÖÖTAHE

Tuleme kooli hea meelega, kogeme eduelamusi ning tunneme, et meie saavutusi märgatakse ja hinnatakse. Mitmekülgsed õpimeetodid ja arengut toetav tagasiside aitavad luua õpirõõmu ning töötahet. Õpirõõm ja töötahe annavad eneseusku ning toetavad enesearengut.

 KOOSTÖÖ KOGUKONNAGA

Koostöö ja avatud suhtlus kogukonnaga aitavad luua arendava ja motiveeriva keskkonna. Õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja kogukond tegutsevad ühiselt.