Järelevalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,

Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

 Teenistuslikku järelevalvet teostab vajadusel kooli pidaja Kehtna Vallavalitsus, Pargi 2, Kehtna, Raplamaa 79001, kontakt tel 48 98 820 kehtna@kehtna.ee